Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği 2019 Sempozyumu

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği 2019 Sempozyumu

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği 2019 Sempozyumu

“Baş Boyun Bölgesi Ağrılarında Nöromodülasyon ve İlişkili Tedaviler” 14 - 15 Haziran 2019 / Savon Hotel - HATAY